Rendementen 2013 van tak 21 bij Patronale Life

Secure 21

Secure 21 is een formule met levenslange gegarandeerde intrest + jaarlijks variabele intrest + eventuele winstdeelname. Voor het boekjaar 2013 is de rentevoet van de winstdeelname vastgelegd op 0,50% voor contracten die in het boekjaar 2013 een totale gegarandeerde intrest van 2,65% hadden. Dit betekent dat het netto rendement van deze contracten voor boekjaar 2013, inclusief winstdeelname 3,15% bedraagt. De contracten die een basisintrestvoet hebben van 1,65% en een variabele intrest van 1,00% voor boekjaar 2013, krijgen een winstdeelname toegekend van 0,50%. De contracten die een basisintrestvoet hebben van 2,25% en een variabele intrest van 0,40% voor boekjaar 2013, krijgen een winstdeelname toegekend van 0,50%.

Safe21, Starfix en Fructisafe

DIt zijn formules met een gegarandeerde intrest voor een periode van 8 jaar + eventuele winstdeelname. Voor het boekjaar 2013 wordt een winstdeelname toegekend aan contracten met een intrest lager dan 2,65%, zodanig dat het totale netto rendement van de contracten minimum 2,65% bedraagt. In de praktijk gaat het om contracten met een gegarandeerde intrest van 2,40% die dus een winstdeelname ontvangen van 0,25%.

Deze winstdeelnamecijfers zijn onder voorbehoud. De winstdeelname wordt immers toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Patronale Life (03/06/2014) en dient aanvaard te worden door de NBB.

Vergelijk hier op onze website tak 21 spaarverzekeringen.