Rendementen 2013 van tak 21 bij Bkcp

Bkcp publiceert de rendementen van haar Tak 21 – gamma voor 2013. Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten.

BKCP Horizon

De gegarandeerde rentevoet in 2014 zal de gegarandeerde rentevoet 1,75% bedragen.  Het nettorendement voor BKCP Horizon in 2013 bedraagt 2,85%. Het rendement van de 2,85% is na aftrek van de beheerskosten.

BKCP Expansion

Het nettorendement voor 2013 voor BKCP Expansion bedraagt 2,70%. Het rendement van 2,70% is na aftrek van de beheerskosten.

Sinds 10 juli 2012 is het niet meer mogelijk een nieuw Expansion-contract te onderschrijven. De verzekeringsnemers van een bestaand contract kunnen uiteraard nog steeds bijstortingen verrichten op hun Expansion-contract.

Stortingen die in het verleden een hogere contractuele gegarandeerde rentevoet bekomen hebben dan het nettorendement van 2013 zullen uiteraard deze rentevoet toegewezen krijgen.

Minder kosten is meer rendement

Alle spaarverzekeringen met elkaar vergelijken en intekenen aan lage instapkosten kan via onze handige vergelijkingstabel.