Rendementen 2013 van tak 21 bij Argenta

Argenta Assuranties biedt naast een gegarandeerde rente een winstdeling, afhankelijk van de behaalde resultaten. De producten die daartoe in aanmerking komen bij Argenta zijn Argenta Life Plan, Argenta-Flexx, Kapitaal Plus, Leven Plus en Jeugdspaarplan. De winstdeling wordt toegekend op de reserve aanwezig in het contract op 31 december van het jaar waarop de winstdeling slaat.

Argenta Assuranties kent – onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering – een winstdeling toe op basis van de volgende verdeelsleutel:

  • een brutorendement van minstens 2,90 %
  • een winstdeling van minstens 0,20 % voor alle producten tot en met 2,80 %

Argenta Assuranties zal in 2013 een brutorendement toekennen van 3,20 % (op jaarbasis) aan Argenta Life Plan, zijn nieuwste tak 21-product. Voor Kapitaal Plus gelden dezelfde rendementen behalve voor de recente stortingen aan 1 % waar de winstdeling beperkt is tot 0,40 %.

Voor nieuwe stortingen in 2014 geldt, tot tegenbericht, een gegarandeerd rendement (exclusief winstdeling) van 1,80 %. Voor Kapitaal Plus bedraagt het gegarandeerd rendement voor nieuwe stortingen momenteel 1 %. Voor Argenta Life Plan bedraagt het gegarandeerd rendement (gedurende de eerste interestvoetwaarborgtermijn) voor nieuwe stortingen momenteel 2,10 %.