Rendementen 2013 van Certiflex bij Ethias

Ethias publiceert de rendementen van haar Certiflex-gamma voor 2013. Het rendement 2013 van CertiFlex bedraagt 2,75%. De beheerskosten van het verzekeringscontract zijn buiten beschouwing gelaten. Alle resultaten worden meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene vergadering van aandeelhouders later op het jaar.

Minder kosten is meer rendement 

Alle spaarverzekeringen met elkaar vergelijken en intekenen aan lage instapkosten kan via onze handige vergelijkingstabel.