Rendementen 2010 voor de tak 21 contracten van AG Insurance zijn bekend

  • Safe Return+: globaal rendement 2010 = 3,40 % Safe Return+ werd gelanceerd in 2009. Het contract geniet de gewaarborgde rentevoet die van toepassing was bij ontvangst van de premie. Deze rentevoet varieerde in 2010 tussen 2,25 % en 2,75 %. Contracten afgesloten in 2009 met een gewaarborgde rentevoet hoger dan 3,40 % genieten voor 2010 een rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.
  • Top Rendement Invest 0 %: globaal rendement  2010 = 2,50 % Contracten Top Rendement Invest 0 % bieden een kapitaalbescherming zonder een gewaarborgd minimumrendement. Via een meer dynamisch beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een hoger rendementspotentieel op langere termijn.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21

©Bankshopper.be