Rendementen 2010 voor de spaarverzekering Bkcp Expansion zijn bekend

In detail

Voor 2010 bedraagt het nettorendement 3,40%. Netto rendement 2010 na aftrek van beheerskosten. De rendementen van het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be