Rendementen 2010 voor de contracten van het FIRST-gamma zijn bekend

In detail

De moeilijke economische context en de zwakke intrestvoeten op lange termijn hadden een invloed op het rendement en staan Ethias niet toe een winstdeelname toe te kennen. Desondanks ligt het rendement nog steeds hoger dan dit van de klassieke spaarformules en dat met eenzelfde niveau van veiligheid, aldus Ethias.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be