Rendement van de spaarverzekering van Integrale

Het rendement van de 786-rekening van Integrale voor 2013 is gekend, al moet het wel nog definitief worden goedgekeurd op de algemene vergadering in juni, maar zal normaal 3,25% bedragen. Als u nog geniet van een hogere gewaarborgde rentevoet uit het verleden (3,75 of 4,25%) dan zal dat uw rendement zijn. Het is niet meer mogelijk om een nieuw contract aan te gaan bij Integrale, maar als u er al één hebt, kunt u wel nog bijkomende stortingen uitvoeren. De gewaarborgde rentevoet op nieuwe stortingen bedraagt vandaag 2,25%. Die kan, zoals in 2013, worden aangevuld met een winstdeelname, die echter facultatief is (afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar).