Rendement tot 1,50% + 1,50% met step-up spaarrekening Landbouwkrediet

In detail

Na het succes van zijn vorige Step-up-aanbiedingen zet de bank opnieuw een spaarrekening met dezelfde kenmerken in de markt: een vaste basisrente en een stijgende getrouwheidspremie, die beide gegarandeerd zijn voor de eerste 3 jaar. Het eerste jaar kan de cliënt al meteen rekenen op een vergoeding van 1,50% + 1,00%. Het 3de jaar loopt die op tot 1,50% + 1,50%. Landbouwkrediet is hiermee de eerste bank die opnieuw een dergelijk rendement aanbiedt op een spaarrekening.

Van 27 juni tot 22 juli 2011 kunnen coöperatoren van Landbouwkrediet (de zogenaamde Fidelio-cliënten) hun spaartegoeden die voor het eerst bij de bank worden belegd, storten op een nieuwe Step-up Welcome-spaarrekening. Deze spaarrekening biedt de eerste 3 jaar een gewaarborgd en stijgend rendement. De spaarder is eerst en vooral zeker van een basisrente van 1,50%. Maar ook de getrouwheidspremie is voor 3 jaar gegarandeerd. Die loopt bovendien jaar na jaar op:

  • het eerste jaar 1,00%
  • het tweede jaar 1,25%
  • het derde jaar 1,50%

Een spaarhorizon van 3 jaar is ideaal om het maximum te halen uit het gegarandeerde rendement, maar ook op kortere termijn biedt de Step-up Welcome-spaarrekening een uitstekende vergoeding. “Van deze spaarrekening wordt ook een elektronische variant gelanceerd, het iStep-up Welcome-boekje van Landbouwkrediet Direct”, zegt Rik Duyck, Bestuurder-Directeur van Landbouwkrediet. “Daarop is bovendien dezelfde vergoeding van toepassing.” Het iStep-up Welcome boekje is een kennismakingsaanbod voor alle spaarders die nog niet eerder een rekening hadden bij Landbouwkrediet of Landbouwkrediet Direct.

Ondanks de mooie voorwaarden van de nieuwe spaarrekening zijn er geen risico’s aan verbonden: de (i)Step-up Welcome is een gereglementeerde spaarrekening en valt onder de waarborg van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. De intresten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.770 EUR per jaar. Bovendien blijven de spaartegoeden te allen tijde beschikbaar.