Rekeningnummer 12-12 geopend voor Haïti

In detail 

Maandagnamiddag 12 januari, werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 15 km van Port-au-Prince, waar meer dan een miljoen mensen wonen. Er wordt gevreesd voor duizenden doden en gewonden. De communicatie is vrijwel volledig verbroken en de toegang zeer moeilijk. Er wordt momenteel nog een stand van zaken opgemaakt van de humanitaire situatie. Het is echter duidelijk dat de meest dringende noden op dit ogenblik zich situeren op het vlak van gezondheidszorg, zuiver water en hygiëne. Haïti is een van de armste landen ter wereld en kampt al vele jaren met de gevolgen van geweld, onveiligheid en opeenvolgende natuurrampen. De aardbeving heeft de situatie nog dramatischer gemaakt. Alle humanitaire organisaties, leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, zijn aanwezig op het terrein en bereiden hulpoperaties voor. Voor financiële steun : 000-0000012-12

©Bankshopper.be