Record bank verlaagt de rente van de MAX spaarrekening

In detail

De basisrente van de Max spaarrekening van Record Bank gaat van 2,10% naar 1,85%. De getrouwheidspremie gaat van 0,50% naar 0,40%.

Meer info 

De website van Record Bank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Record Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Record Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be