Record Bank schrapt twee spaarrekeningen uit aanbod

De laatste jaren heeft Record Bank, net zoals de meeste andere banken, het aantal spaarrekeningen binnen het productaanbod flink verhoogd. Zo bestaan er vandaag bij Record Bank zes verschillende spaarrekeningen. Dit is meteen het wettelijk toegestane maximum. Het huidige aanbod van Record Bank bestaat uit de webspaarrekening, de platinum-spaarrekening, de Young@Record spaarrekening, de huurwaarborgrekening, de gold-spaarrekening en de beleggersrekening.

Record Bank laat weten dat twee rekeningen ophouden te bestaan vanaf 1 januari 2015. Vanaf deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een gold-spaarrekening en een beleggersrekening te openen.

Op dit moment krijg je op de webspaarrekening een basisrente 0.75% van en een getrouwheidspremie van 0.25%. Op de platinum-spaarrekening krijg je dan weer een basisrente van 0.25% en een getrouwheidspremie van 0.75%.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest