Record Bank moet hoge rentevoeten stopzetten

In detail

Record Bank moet de rentevoeten van de Gold spaarrekening verplicht verlagen en moet ook met onmiddellijke ingang stoppen met de uitgifte van Sterbon-kasbons. Herman Draulands, woordvoeder Record Bank "De wijziging is een gevolg van de staatssteun voor Ing groep, waarvan ook Record Bank deel uit maakt. Hierdoor werd op groepsniveau met Europa afgesproken dat Ing geen prijsleider meer mag zijn voor bepaalde produkten. Gisteren werd voor Record Bank duidelijk wat dit precies betekent".De rente op de Gold-spaarrekening daalt tot 2,00% basisrente en 0,50% getrouwheidspremie. Oorsprokelijk was dit 2,40% en 0,60%. Ook de uitgifte van alle sterbons ( kasbons) wordt met onmiddellijke ingang gestopt. Klanten die in het verleden hebben ingetekend op dergelijke sterbons behouden evenwel hun hoge rente.

Meer info 

De website van Record Bank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Record Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Record Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be