Record Bank lanceert de ‘Gold-spaarrekening’

1. Wie kan een Gold-spaarrekening openen?

De Gold-spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening voor particulieren (inclusief zelfstandigen en gezinnen). De Gold-spaarrekening kan niet geopend worden door rechtspersonen. De gereglementeerde spaarrekening voldoet aan de bepalingen van artikel 2, 4° van het KB tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelasting van 1992. De intresten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bepaald bedrag, 1730 euro per persoon voor het inkomstenjaar 2009. Deze vrijstelling geldt enkel voor natuurlijke personen.

2. Wat zijn de voorwaarden op de Gold-spaarrekening?

De basisrente bedraagt 2,40% en de getrouwheidspremie 0,60% (tarieven op jaarbasis). Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Bestaande rekeningen bij Record Bank kunnen niet omgevormd worden tot een Gold-spaarrekening.

3. Wat is de minimum- en maximuminlage voor de Gold-spaarrekening?

Om een Gold-spaarrekening te openen is geen minimuminlage per rekening vereist. De maximuminlage voor de Gold-spaarrekening bedraagt 250.000 euro per klant.

4. Welke sommen komen in aanmerking voor de Gold-spaarrekening?

De tarieven en voorwaarden van toepassing op de verrichtingen van de Gold-spaarrekening gelden enkel voor nieuwe gelden, sommen of kapitalen die bij Record Bank een netto-aangroei van spaargelden veroorzaken. In elk ander geval behoudt Record Bank zich het recht om, met terugwerkende kracht, de Gold-spaarrekening om te vormen in een klassieke spaarrekening en de tarieven van de klassieke spaarrekening toe te passen indien blijkt dat aan één of meerdere voorwaarden uit dit reglement niet werd voldaan. Gelden die niet in aanmerking komen voor de Gold-spaarrekening:

• Gelden rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van het volledige gamma spaarrekeningen en beleggingsproducten (Record beveks & notes en ING beveks) bij Record Bank komen niet in aanmerking voor de Gold-spaarrekening.

• Gelden afkomstig van sommen/kapitalen bij Record Bank op naam van een andere titularis, die gestort worden op de Gold-spaarrekening.

• Gelden die voor of na het openen van een Gold-spaarrekening, Record Bank verlaten en daarna op een indirecte of directe manier getransfereerd worden (via overschrijving, cheque of afhaling en storting) naar een Gold-spaarrekening.

Meer info 

De website van Record Bank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Record Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Record Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be