Record Bank behoudt de rentevoeten op de MAX-spaarrekening

In detail

De MAX-spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met een fiscale vrijstelling van 1.730 euro (inkomsten 2009) per jaar en per belastingplichtige. De basisrente en de getrouwheidspremie zijn niet gegarandeerd.Deze spaarrekening is alleen voor nieuwe gelden belegd door particuliere klanten en heeft geen minimuminlage. De maximuminlage bedraagt 250.000 euro per klant.

Meer info

De website van Record Bank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Record Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Record Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be