Radiospot Keytrade Booster is misleidend

In detail 

De Jury heeft deze reclame onderzocht, rekening houdend met de standpunten van de betrokken partijen. De Jury heeft vastgesteld dat deze radiospot het volgende vermeldt: “Een nieuw financieel tijdperk is aangebroken. Keytrade Bank biedt nu 6% intrest gedurende 3 maanden voor elke nieuwe klant. Info en voorwaarden op keytradebank.com .” De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame 6% intrest (gedurende 3 maanden) als publicitaire blikvanger vooropstelt, terwijl nagelaten wordt om de volgende 2 essentiële elementen te vermelden: – het feit dat de intresten onderworpen zijn aan roerende voorheffing, – het feit dat de genoemde rentevoet enkel geldt voor bedragen tot 10.000 euro. Rekening houdend met het gebruikte medium dat zich richt tot het grote publiek, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de art. 94/6, §1 en §2 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel daar ze bij gebreke aan vermelding van deze essentiële elementen de consument misleidt en hem ertoe brengt of kan brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen. Bijgevolg heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden. OPMERKING Tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg werd hoger beroep ingesteld.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be