Rabobank.be verlaagt rente op de termijnrekeningen

In detail

Termijnrekeningen Rabobank.be voor bedragen kleiner dan 100000 euro

  • Termijnrekening op 3 maand gaat van 0,79% naar 0,75%
  • Termijnrekening op 6 maand gaat van 0,96% naar 0,92%
  • Termijnrekening op 9 maand gaat van 1,05% naar 1,02%
  • Termijnrekening op 1 jaar gaat van 1,12% naar 1,09%
  • Termijnrekening op 2 jaar gaat van 2,61% naar 2,53%
  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 3,03% naar 2,97%
  • Termijnrekening op 4 jaar gaat van 3,45% naar 3,40%
  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 3,83% naar 3,78%
  • Steeds een roerende voorheffing (momenteel 15%)

Meer info

De website van Rabobank.be

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Dhb Bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Bron

Website Rabobank.be

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be