Rabobank.be lanceert de Junior account

In detail

De Rabo Junior Account is een klassieke kinderrekening die u enkel als ouder of wettelijke voogd kan openen. Van zodrade kinderen meerderjarig zijn, krijgen ze volledige macht over het geld en de rekening. Met een Rabo Junior Account spaart u aan de standaardtarieven van de Rabo Spaarrekening.

  • Basisrente op jaarbasis tot 250.000 euro 1,80% + getrouwheidspremie 0,40%
  • Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 250.000 euro 1,30%
  • Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 1.000.000 euro 0,90%

Meer informatie over alle spaarrekeningen van Rabobank.be kan u hier vinden

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kinderspaarrekeningen

©Bankshopper.be