Rabobank trekt stekker uit tak21-spaarverzekeringen

De spaarverzekeringen komen hoe langer hoe meer onder druk te staan. Na AXA stopt ook Rabobank met de uitgifte van het veilige spaarproduct. De verzekeraars en verzekeringnemers hebben steeds minder interesse in het product nu de rente op een laag pitje staat. Verzekeraars putten namelijk almaar minder inkomsten uit die verzekeringen. Vorig jaar noteerden ze een omzetdaling van maar liefst 18 procent. 

Rabobank.be bracht tak21-spaarverzekeringen aan de man van verschillende verzekeraars waaronder Baloise en Federale. Voor de lopende polissen verandert er weliswaar niets.

Rentebeleid ECB

Rabobank is overigens niet de eerste verzekeraar die stopt met de verkoop van tak21-spaarverzekeringen. AXA liet in september al weten dat het stopt met de uitgifte van de tak21-verzekeringen Oxylife Secure en Optiplan. Andere verzekeraars verlagen dan weer de opbrengsten. Zo hebben de afgelopen weken onder meer Credimo en AG Insurance het mes gezet in de tarieven van een aantal spaarverzekeringen.

De verzekeraars wijzen met een beschuldigende vinger in de richting van de Europese Centrale Bank. Volgens hen zet het huidige beleid de volledige verzekeringsssector onder druk. Rabobank waarschuwt in de Vlaamse media dat er in de toekomst mogelijk nog meer jobs op de schop zullen gaan als gevolg van dat rentebeleid.

Desalniettemin blijven spaarverzekeringen een interessant product voor de goede huisvader. Zo zijn er nog steeds verzekeraars die een gegarandeerd rendement beloven van 1 of 1,25 procent. Het gegarandeerde rendement kan eventueel aangevuld worden met een winstdeelname.  Op onze site kunt u een blik werpen op die verzekeringen.  Daarenboven valt uw kapitaal onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw geld tot 100.000 euro is beschermd.