Rabobank.be wijzigt haar algemene voorwaarden

In detail

In het licht van de huidige marktomstandigheden wijzigt Rabobank.be haar Algemene Voorwaarden betreffende de renteschijven op de gereglementeerde spaardepositos en Rabo Business Accounts. De huidige renteschijf voor bedragen boven 2.500.000 euro wordt afgeschaft en tegelijkertijd wordt het maximaal toegelaten saldo op deze rekeningen beperkt tot 2.500.000 euro.