Rabobank.be verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Rabobank.be wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zullen geldig zijn vanaf 29 juni 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten voor bedragen tot en met 500.000 euro.

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,55% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Plus Account

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,75% (voorheen 1,00%)

Gift Account

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,75% (voorheen 1,00%)

Junior Account

  • De basisrente wordt 0,55% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest