PSA BANK verlaagt rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt PSA BANK de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 3 november 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

PSA BANK DISTINGO

  • De basisrente wordt 0,90% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,25% (voorheen 0,30%)

PSA BANK DISTINGO PLUS

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1,20% (voorheen 1,30%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest