PSA BANK van start in België met toprendement

PSA BANK gaat van start in België met twee spaarrekeningen. Met de distingo spaarrekening krijgt u een basisrente van 1,40% en een getrouwheidspremie van 0,35%. Deze rentevoorwaarden zijn geldig op jaarbasis en vanaf de eerste eurocent. Deze spaarrekening is ideaal voor spaarders die hun geld binnen het jaar willen aanspreken maar toch willen genieten van een aantrekkelijke rente. Met de distingo plus spaarrekening krijgt u dan weer een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,50%. Deze spaarrekening is ideaal voor spaarders die hun geld zeker een jaar kunnen missen en op zoek zijn naar een hoger totaal rendement. Ook deze rentevoorwaarden zijn geldig op jaarbasis en vanaf de eerste eurocent. Bovendien blijft uw spaargeld altijd beschikbaar en opneembaar. Openen en beheren doet u online en zonder kosten. Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (1.900 euro in 2014).

Na de succesvolle lancering van haar online spaaractiviteit in Frankrijk, heeft BANQUE PSA FINANCE (BPF), een bank uit de groep PSA PEUGEOT CITROËN, besloten deze activiteit uit te breiden naar België onder het merk PSA BANK. Het verzamelde spaargeld dat wordt belegd, heeft een concrete bestemming. Het wordt in de reële economie geïnvesteerd en draagt exclusief bij aan da financiering automobielactiviteit van de PSA-groep. 

De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Banque PSA Finance is aangesloten bij het verplichte wettelijke Franse depositogarantiestelsel.

Verder is het niet onbelangrijk om weten dat PSA BANK, een vrij lage rating heeft meegekregen van de kredietratingbureaus. De ratings van PSA BANK en alle andere banken kan u vinden in ons handig overzicht.