Premie voor overdracht van pensioensparen bij BNP Paribas Fortis

Als u een pensioenspaarfonds bij een andere bank (uitgezonderd Fintro) hebt en deze naar BNP Paribas Fortis overbrengt, dan zal de bank 80 euro op uw zichtrekening storten.

U verbindt zich verder tot het openen van een maandelijks premieplan van minstens 30 euro gedurende ten minste 24 opeenvolgende maanden of tot een jaarlijkse premiebetaling van minstens 360 euro gedurende ten minste 2 opeenvolgende jaren in een compartiment van BNP Pension Fund.

De betaling van 80 euro en de terugbetaling van de eventuele transferkosten zal gebeuren binnen een termijn van 6 weken na 29/02/2016 op de door de Klant opgegeven BNP Paribas Fortis rekening.