Pinguin NV geeft obligatie uit op 6 jaar met brutocoupon van 5%

In detail

De Raad van Bestuur van Pinguin NV heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van een obligatielening in België ter waarde van een verwacht bedrag tussen 100.000.000 EUR en 150.000.000 EUR. De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, tegen 100% van de nominale waarde op 5 juli 2019 en zullen een jaarlijkse brutocoupon opleveren van 5%. Het bruto actuarieel rendement is vastgelegd op 4,635%, en het netto actuarieel rendement (na roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,399%.

De inschrijvingsperiode loopt van 14 juni tot en met 28 juni 2013, behoudens vervroegde afsluiting.

KBC Bank NV treedt op als Global Coordinator. Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank zullen optreden als Joint Lead Managers voor deze uitgifte.

Een prospectus met de volledige beschrijving van de operatie en modaliteiten is verkrijgbaar bij de relevante financiële instellingen en beschikbaar op de website van Pinguin NV (www.greenyardfoods.com). Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) op 11 juni 2013.

Met deze operatie beoogt Pinguin de aankoop van de vastgoedvennootschappen van de Cecab groep in Frankrijk, Polen en Hongarije, de aankoop van de gehuurde productiesite te Boston van GW Padley Vegetables Limited en de aankoop van bijkomend onroerend goed in het kader van de strategie van de Groep om controle te verkrijgen over haar productiefaciliteiten wanneer de mogelijkheid zich daar toe stelt. Daarnaast zullen de netto – opbrengsten ook gebruikt worden voor kapitaaluitgaves (waaronder optimalisatie-investeringen), als werkkapitaalbehoefte-financiering en algemene bedrijfsdoelstellingen waaronder de verdere organische groei en groei door middel van acquisities.

Pinguin NV (www.greenyardfoods.com), is de moedervennootschap van een sterk groeiende internationaal georiënteerde voedingsgroep. Pinguin NV wordt vanaf 1 september Greenyard Foods NV. De nieuwe naam onderlijnt de nieuwe strategie van de Groep na de verkoop van de aardappelafdeling Lutosa. De vernieuwde strategie bestaat erin zich te concentreren op haar kernactiviteiten in de groenten‐ en fruitsector.