Pensioenspaarverzekering voor een zekere toekomst

In detail

Meer dan de helft van de belastingplichtige Belgen doet aan pensioensparen en recupereert zo jaarlijks tot 348 euro aan belastingen. Dit betekent natuurlijk ook dat iets minder dan de helft niet van dat fiscaal voordeel geniet en zo de kans laat liggen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, zijn hier verschillende redenen voor. Hoe dan ook beklagen heel wat mensen zich achteraf vaak niet vroeger aan pensioensparen te hebben gedaan.

Het maximum fiscaal aftrekbare bedrag voor pensioensparen bedraagt 870 euro per persoon. De formule is eenvoudig: iedere belastingplichtige tussen 18 en 65 jaar kan die som storten ofwel in een pensioenspaarfonds van een bank (niet gewaarborgd), ofwel een pensioenspaarverzekering (gewaarborgd). Men hoeft niet jaarlijks te storten, maar men moet wel minimum tien jaar aan pensioensparen doen. De verzekeraars laten dat spaargeld dan renderen zodat de begunstigde over een zo groot mogelijk kapitaal kan beschikken bij zijn pensionering. Assuralia herinnert eraan dat stortingen vóór 31 december moeten gebeuren om van het fiscale voordeel te kunnen genieten.

Zoals 1.200.000 verzekerden al ontdekt hebben, biedt pensioensparen in de vorm van een verzekering twee grote bijkomende voordelen: een beschermde inleg en een gewaarborgde jaarlijkse minimumopbrengst (momenteel zo’n 3%). Dit zijn belangrijke troeven, zeker in tijden van financiële crisis. Daarnaast kan de verzekerde een bonus (de winstdeelname) opstrijken, maar dat hangt af van de resultaten van zijn verzekeraar.

Het is duidelijk dat het wettelijke pensioen niet voldoet voor een zorgeloze oude dag. Die bekommernis is zowat de belangrijkste reden om te zorgen voor een aanvulling op dat pensioen. De bevolking wordt zich steeds meer bewust van de gevolgen van de vergrijzing voor het wettelijke pensioen, waar geen reserves worden opgebouwd: de actieve bevolking, die in verhouding blijft afnemen, moet instaan voor de stijgende lasten (wettelijk pensioen) van de gepensioneerde bevolking. Anders is het met het aanvullende pensioen: dat wel berust op het aanleggen van reserves en rechtstreeks ten goede komt aan de persoon die een spaarinspanning levert en op lange termijn denkt.

Sommigen doen niet aan pensioensparen en beleggen ook niet op lange termijn omdat ze rekenen op een andere vorm van pensioen, zoals sommige ambtenaren. Hun wettelijk pensioen ligt immers hoger dan dat van werknemers en zeker dan dat van zelfstandigen. Velen, en vooral dan de min 35-jarigen, kennen de pensioenspaarformule echter niet. Achteraf beklagen ze zich vaak niet eerder in zo’n formule gestapt te zijn. De verzekeraars stellen echter vast dat almaar meer jongeren zich bewust zijn van het belang vroeg in te schrijven op zo’n formule om voor zichzelf een behoorlijk aanvullend pensioen op te bouwen.

Bron

Website Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Vergelijk hier op onze website alle pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.

© copyright 2009 Bankshopper.be