Pensioenspaarverzekering kende in 2009 groei en rendement

In detail

Dit bedrag betekent dat de premies met meer dan 5 % toegenomen zijn ten overstaan van 2008, toen de omzet goed was voor 843 miljoen euro of 46 % van het totale pensioensparen. Bovendien genieten de verzekerden een prima rendement, dat met gemiddeld 3,84 % positief afsteekt tegenover andere populaire spaarproducten. Dat rendement past in een traditie van behoorlijke opbrengst, zelfs in woelige financiële tijden.

Daar tegenover staan de pensioenspaarfondsen die in de laatste drie jaar een negatief jaarrendement van 4 % optekenden. Zelfs over de laatste 10 jaar blijken pensioenspaarverzekeringen, met een gemiddeld rendement van 4,33 %, rendabeler te zijn dan pensioenspaarfondsen, die grotendeels in aandelen belegd zijn: het jaarrendement van het beste pensioenspaarfonds realiseerde over die periode een gemiddeld jaarrendement van 3,5 %. Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, wijst op het wezenlijke verschil tussen de levensverzekeringen als pensioenspaarproducten met een waarborg van het belegde kapitaal (gestorte premies) en van het beloofde rendement (de zogeheten tak 21-verzekeringen) enerzijds, en de andere, niet-gewaarborgde pensioenspaarproducten die het soms grillige verloop van de beurzen volgen anderzijds: “In tegenstelling met de pensioenspaarfondsen is de consument met een pensioenspaarverzekering tak 21 zeker van het behoud van het gespaarde kapitaal, wat er op de financiële markten ook gebeurt.”

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Vergelijk hier op onze website alle pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.

© copyright 2009 Bankshopper.be