Patronale Secure 21: een gewaarborgd rendement van 3,40% bruto voor 2011

Productkenmerken Secure 21

  • 100% kapitaalgarantie
  • Polis kan afgesloten worden op naam van twee verzekeringsnemers (en op het hoofd van twee verzekerden)
  • 3,40% bruto voor 2011 (2,25% gewaarborgd voor de totale duurtijd van uw contract en 1,15% aanvullend voor 2011.)
  • Secure 21 komt in aanmerking voor winstdeelname
  • Intekenen kan vanaf 2.500 Eur
  • Bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 Eur
  • Mogelijk om tot 8% gratis op te nemen uit uw contract
  • U kan Secure 21 aanwenden als spaarplan vanaf 100 Eur per maand

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be