Patronale Life : verhoogde rentevoet voor Starfix

In detail

Patronale life verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Starfix van 3,35% naar 3,45%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten).

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be