Patronale Life: Taksactie verlengd tot 31/08/2011

In detail

De wettelijke premietaks wordt gedragen door Patronale Life op voorwaarde dat:

  • Het gaat over een nieuwe inschrijving op tak-21 van minimum 12.500 EUR
  • Er de eerste 3 jaar geen gedeeltelijke of gehele opnames gebeuren. Is dit wel het geval dan is  de verzekeringnemer gehouden de premietaks integraal en op de volledige premiesom aan de Maatschappij te restitueren.