Patronale Life neemt portefeuille huurwaarborgen van Nationale Suisse over

In detail

De verzekeringsmaatschappij Patronale Life N.V., heeft de portefeuille huurwaarborgen, tak 26, van Nationale Suisse overgenomen. De CBFA heeft op 05 oktober 2010 reeds haar toestemming verleend voor de overdracht, en dit met uitwerking op 1 november 2010, van alle rechten en plichten van de verzekeringscontracten van deze portefeuille. Patronale Life is een levensverzekerings- en hypotheekmaatschappij. Zij staan hun klanten bij in de opbouw van hun vermogen. Zij bieden verzekeringen aan met gewaarborgd kapitaal en intrest (Tak 21 en Tak 26), evenals verzekeringen verbonden aan fondsen (Tak 23). Mits een huurwaarborg af te sluiten binnen een Tak 26 verzekeringscontract van Patronale Life N.V. kan de huurder een hoger gegarandeerd rendement bekomen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen.

©Bankshopper.be