Patronale lanceert spaaractie “starfix”

Bij de tak21 spaarverzekeringen vindt u vandaag de hoogste gewaarborgde rente voor minstens 8 jaar (1,25%) bij Patronale life, Credimo, Ethias en Generali. Bij deze verzekeraars is bovenop de gewaarborgde rente van 1,25% ook een winstdeelname mogelijk. Spaarverzekeringen van dit type zijn altijd onderhevig aan een premietaks van 2,00% en uw makelaar kan in bepaalde gevallen ook instapkosten aanrekenen.

Spaaractie “starfix”

Patronale Life laat voor alle nieuwe contracten en bijstortingen in bestaande contracten Starfix de instapkosten vallen. Deze actie is geldig tot en met 30 april 2016. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor deze producten. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,00%. U betaalt enkel nog de verplichte administratieve kost van 35 euro en de wettelijk verplichte premietaks van 2.00%.

Vrijstelling van roerende voorheffing is mogelijk, voor natuurlijke personen, indien het contract meer dan 8 jaar en 1 maand loopt of er een overlijdensdekking is van minimaal 130% van het totaal van de gestorte premies en indien de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven éénzelfde persoon zijn.

Mooie rendementen

Voor secure 21 waar u een levenslange gegarandeerde intrest + jaarlijks variabele intrest + eventuele winstdeelname krijgt zal het totale netto rendement en aangevuld met winstdeelname over boekjaar 2015 voor alle contracten 2,55% bedragen.

Voor safe21, starfix en fructisafe waar u gegarandeerde intrest voor een periode van 8 jaar + eventuele winstdeelname krijgt zal het totale netto rendement over boekjaar 2015 minimaal 2,30% bedragen.

Voor het boekjaar 2015 wordt een winstdeelname toegekend aan reserves met een intrestvoet lager dan 2,30%, zodanig dat het totale netto rendement minimaal 2,30% bedraagt.

Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

Een concreet voorbeeld

Een bedrag van 25.000 euro spaargeld kan na 8 jaar aan een gewaarborgde rente van 1,25% aangroeien tot 27.302,78 euro, indien we alle intresten kapitaliseren. Hier houden we geen rekening met een mogelijke winstdeelname. Doen we dat wel en rekenen we bijvoorbeeld op een winstdeelname van 0,75%, dan kan uw kapitaal aangroeien tot 28.963,31 euro. Een winstdeelname is echter nooit gegarandeerd.

Een gratis offerte kan u aanvragen via onze vergelijkingstabel voor spaarverzekeringen.