Participeren in rendement van topfonds zonder risico voor kapitaal op einddatum

Argenta stelt u de A.Bond 2016/11/28 Patrimoine Coupon voor, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV. Deze geeft u de mogelijkheid om mee te genieten van de prestaties van het fonds Carmignac Patrimoine (Deelbewijs A). Bovendien gebeurt dit met volledige kapitaalbescherming op einddatum. Dankzij het mechanisme zal de deelname aan het fonds Carmignac Patrimoine (Deelbewijs A) worden aangepast in functie van de markt en kan deze oplopen tot 200%. Zo probeert men de stijgingen mee te nemen, zonder de dalingen te laten doorwegen. A.Bond 2016/11/28 Patrimoine Coupon, beantwoordt zodoende aan drie doelstellingen:

 • Terugbetaling van het kapitaal op de einddatum.
 • Door het mechanisme een optimalisatie van de participatie in het rendement van het fonds en maximale risicobeheersing.
 • Jaarlijks een eventuele uitkering van coupon.

Carmignac Patrimoine (Deelbewijs A), een fonds dat zijn sporen heeft verdiend

Carmignac Gestion is een Franse beheersmaatschappij opgericht in 1989 door Edouard Carmignac. Carmignac Gestion beheert vandaag activa ter waarde van meer dan 40 miljard euro en belegt via 19 fondsen op 50 beurzen overal ter wereld. Carmignac Patrimoine (Deelbewijs A) is een gemengd fonds dat belegt in aandelen en obligaties. Dankzij het reactieve beheer, gekoppeld aan een strategisch beheer van de risico?s, kan het fonds op elk ogenblik rendement genereren. Sinds de oprichting ervan in oktober 1989 en tot in juli 2010, heeft dit fonds een gecumuleerd rendement van 565,1% laten optekenen, ofwel 9,6% op jaarbasis. Carmignac Patrimoine (Deelbewijs A) is bijzonder gediversifieerd, zowel vanuit geografisch als sectoraal oogpunt, evenals vanuit het oogpunt van de beschouwde activaklasse. Het beheer van het fonds wordt permanent verzekerd door ervaren en erkende professionals.

Verdere kenmerken 

 • Certificaat Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV
 • Garantiegever: BNP Paribas NV (AA/Aa2/AA-) 
 • Verdelers: Argenta Spaarbank NV en Argentabank Luxemburg SA Commissies:
 • Inschrijving: van 7 september 2010 tot 8 november 2010 (behoudens voortijdige afsluiting) 
 • Nominale waarde (D) en devies: 2.500 euro
 • Roerende voorheffing: 15% op het rendement op de einddatumvoor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit volgens de fiscale voorschriften die gelden in september 2010 
 • Uitgiftedatum van de certificaten: 12 november 2010
 • Einddatum: 28 november 2016

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be