Palladium Securities: 3,25% de 5 eerste jaar en tot 6 % de jaren erna

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Het wordt uitgegeven door Palladium Securities 1 SA en geeft de belegger recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3,25% gedurende de 5 eerste jaren. De laatste periode van 4 jaar en 5 maanden zal de variabele jaarlijkse coupon gelijk zijn aan de rente op 10 jaar (EUR CMS-rente op 10 jaar), met een minimum van 2,50% en een maximum van 6% bruto1 (de laatste coupon is een korte coupon voor de periode van 09/05/2023 tot 15/09/2023). Het product is gebaseerd op de rente EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) op 10 jaar. De CMS-rente (“Constant Maturity Swap” of swaprente bij constante looptijd) is een referentierentevoet van de financiële markten die gebruikt wordt voor operaties waarbij vaste rente wordt omgeruild voor variabele rente (ook wel renteswaps genoemd) gedurende een welbepaalde periode. Ter informatie, de EUR CMS-rente op 10 jaar bedroeg 1,84% op 28/02/2014.

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2023 II wordt uitgegeven door Palladium Securities 1 SA, een vennootschap naar Luxemburgs recht die door Deutsche Bank AG wordt gebruikt voor gestructureerde emissies. Het kapitaal dat door de inschrijvers wordt belegd in dit effect en dat door Palladium Securities 1 SA wordt ontvangen, wordt belegd in de obligatie van de Republiek Italië met vervaldag op 15/09/2023 (ISIN-code IT0004243512). Palladium Securities 1 SA zal eigenaar zijn van die effecten, die ze zal bestemmen voor de terugbetaling van het kapitaal van de effecten Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2023 II. De vaste coupons die ze zal ontvangen van de Republiek Italië voor de obligatie die ze gekocht zal hebben, zullen omgeruild worden met Deutsche Bank AG (renteswapcontract) voor de vaste en variabele coupons. Die coupons zullen door Palladium Securities SA worden uitgekeerd aan de houders van het effect Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2023 II.

Dit betekent concreet dat de terugbetaling van het kapitaal afhangt van de Republiek Italië. De betaling van de coupons hangt af van Deutsche Bank AG. Indien een van die partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan Palladium Securities 1 SA de beloofde bedragen niet uitkeren, aangezien ze geen eigen activa aanhoudt. Met andere woorden verbindt Palladium Securities 1 SA zich ertoe om het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag (15/09/2023), onder voorbehoud van de terugbetaling van de onderliggende obligatie door de Republiek Italië. De betaling van de coupons zelf hangt af van de uitvoering van het swapcontract dat werd afgesloten met Deutsche Bank AG.

  • Type : Gestructureerd schuldinstrument
  • Uitgever : Palladium Securities 1 SA
  • Verdeler : Deutsche Bank AG bijkantoor Brussel
  • Munt : Euro (EUR)
  • Isin-code : XS1042121407
  • Coupures : 1000 EUR
  • Uitgifteprijs : 102%
  • Roerende voorheffing : 25%
  • Inschrijfperiode : van 13-03-2014 t.e.m. 06-05-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over dit product kan u vinden op de website van Deutsche Bank.