Overzicht van de fiscale barema’s voor 2011

In detail

  • 1.770 EUR interesten. Zoveel mag een spaarrekening opbrengen voor er roerende voorheffing verschuldigd is. Voor een spaarrekening op naam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonende partners wordt dit bedrag automatisch verdubbeld.
  • U kunt in 2011 tot 880 EUR per partner opzijzetten voor pensioensparen. Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie krijgt u daarvan tot 40% terug van de fiscus.
  • 2.120 EUR voor langetermijnsparen. Langetermijnsparen is alleen al door zijn omvang een spaarformule met een belangrijk fiscaal voordeel. In deze “korf” zitten o.a. de premies voor een levensverzekering. Zeker wie geen hypotheeklening (meer) heeft, vindt hier mogelijkheden met een fiscale opbrengst die onder bepaalde voorwaarden kan oplopen tot 40%.
  • In het kader van de aftrek “Enige en eigen woning” stijgt het basisbedrag tot 2.120 EUR. De verhoging waarvan de leningnemer de eerste 10 jaar geniet, verhoogt tot 710 EUR en zelfs 780 EUR indien er minstens drie kinderen ten laste zijn op 1 januari van het jaar dat volgt op het aangaan van de lening.
  • Jarenlang lag het minimumbedrag voor fiscaal aftrekbare bedragen van giften op 30 EUR. Nu heeft de fiscus de drempel verhoogd tot 40 EUR.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be