Overdracht van effectenrekening naar andere bank duurt te lang

Onze redactie ontvangt de laatste weken heel wat vragen van vaak ontevreden consumenten die problemen ondervinden bij de overdracht van hun effectenrekening naar een andere bank. In de meeste gevallen gaat de ontevredenheid over de wachttijd van zo een overdracht die in sommige gevallen kan oplopen tot meer dan 2 maand.

In een circulaire van Febelfin – de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector – staat te lezen, dat een overdracht van een effectenrekening zou moeten kunnen afgehandeld worden op 15 werkdagen – en dit als alle partijen vlot meewerken. Onder partijen dient u te verstaan, de klant, de bank en in sommige gevallen ook nog andere tussenpersonen zoals de bewaaragenten van de effecten waarmee de bank samenwerkt.

Op basis van de reacties die wij op onze redactie ontvangen blijkt dat in heel veel gevallen die “aanbevolen periode van 15 werkdagen” niet overeenkomt met de realiteit.

Daarom geven wij hieronder enkele nuttige tips die de overdracht van uw effectenrekening vlotter kunnen doen verlopen.

Overweeg een overdracht van effecten alleen maar als het niet anders kan. Als uw effecten bij uw huidige bank binnenkort vervallen wacht u beter nog even om van bank te veranderen.

Vraag uw huidige financiële instelling om contact op te nemen met uw nieuwe bank. Bezorg beide banken, zowel uw huidige als de overnemende bank en lijst met daarop uw naam en voornaam, uw contactgegegevens (e-mailadres en telefoonnummer), de naam van de effecten die u zal transfereren (indien gekend : het symbool en ISIN code) en de hoeveelheid. Maak ook duidelijk of het over een allesomvattende of gedeeltelijke overdracht gaat.

Vraag aan de overnemende bank of ze wel degelijk alle effecten zal aanvaarden. Bepaalde financiële instellingen aanvaarden bepaalde effecten immers niet of er dient een minimum waarde per effect te worden gerespecteerd. Ook de munteenheid van de effecten kan voor sommige banken van belang zijn.

Op DEGIRO na rekent geen enkele bank kosten aan om effecten te ontvangen. Tegelijk hanteert elke bank wel haar eigen kostenstructuur om een overdracht van effecten te realiseren. Bovendien kunnen deze kosten variëren volgens de markt waarop de effecten genoteerd staan. U kunt dus beter vooraf nagaan bij uw bank welke kosten zij zal aanrekenen voor de overdracht van uw effecten. Doet dit voor u de opdracht geeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Check regematig bij de oude en nieuwe bank hoever ze staan met de aanvraag.

Onderhandel met uw nieuwe bank over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de overdrachtskosten. Heel wat banken betalen de overdrachtskosten onder bepaalde voorwaarden terug en betalen nog een bijkomende premie voor uw transfert. Speel dit uit in de gesprekken met uw nieuwe bank.

Schenk effecten met een geringe waarde (binnen uw bank) aan een goed doel. Zo kan u de overdrachtskosten van die ‘ waardeloze' effecten vermijden.

Met onze vergelijkingsmodule kan u nagaan welke kosten banken aanrekenen.

Vergelijk hier op onze website alle brokers en effectenrekeningen.