Over welke verzekeringen hebben we de meeste klachten?

Wanneer we een verzekering afsluiten, gaat niet alles van een leien dakje. Al zijn we over het ene type verzekering meer tevreden dan over het ander.

Cijfers van de Ombudsman van de Verzekeringen leren dat we de meeste klachten hebben over onze auto-, brand-en levensverzekering. Ook de klachten over smartphoneverzekeringen zitten in de lift. Vorig jaar heeft dienst welgeteld 5.604 klachten ontvangen. Daarvan heeft het 4.240 klachten behandeld. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2015. Vorig jaar kreeg de consument in 51 procent van de onderzochte en afgesloten dossiers  voldoening.

Wij waren in 2016 voornamelijk niet tevreden over onze auto-en brandverzekering. Maar liefst 1.143 klachten hadden betrekking op autoverzekeringen. Dat is net iets meer dan 25 procent van de klachten. Dat is bovendien een stijging in vergelijking met het voorgaande jaar. Het aantal klachten over de brandverzekering klokte toen af op 1.005. Voor zowel de brand-als autoverzekeringen tekende de ombudsman een lichte stijging op. In 2015 kreeg die daarover respectievelijk 1.120 en 867 klachten in de brievenbus.

De opzeg van een verzekeringspolis en de weigering van tussenkomst bij een schadegeval blijven de voornaamste struikelblokken voor de consument in die verzekeringstakken.

Levensverzekeringen

Ook wat de levensverzekeringen betreft zag de ombudsdienst het aantal klachten vorig jaar toenemen. Die stegen van 867 in 2015 naar 904 in 2016. De klachten in levensverzekeringen vloeien voornamelijk voort uit wijzigingen in de fiscale en de pensioenwetgeving. Vaak begrijpt of kent de consument de draagwijdte van deze wetgeving en de mogelijke invloed op zijn levensverzekering niet.

Gezondheidszorgverzekeringen en diverse verzekeringen vervolledigen de top 5. Vorig jaar ontving de ombusdienst respectievelijk 650 en 515 klachten met betrekking tot die verzekeringen. Volgens de ombudsman handelen de klachten over de gezondheidsverzekeringen voornamelijk over de weigering tot terugbetaling van de kosten door de verzekeraar. Verscheidene motieven worden hiervoor ingeroepen, namelijk een voorafbestaande aandoening, een contractueel voorziene uitsluiting, medische kosten die buiten de verzekerde periode van de waarborg preen posthospitalisatie vallen, ..

Tot slot merkt de Ombudsman op dat klachten over verzekeringen voor smartphones en tablets toenemen. “Een onderzoek van de polisvoorwaarden voor een tussenkomst wijst op een eerder beperkte omvang van de waarborgen, waarbij er volgens sommigen zelfs kan worden gesproken over een lege doos”, staat in het jaarverslag van de Ombudsman. Zo is het niet altijd duidelijk voor de verzekeringnemer voor welke gebeurtenissen hij verzekerd is. “Het is pas bij een schadegeval dat de consument ontdekt waarvoor hij werkelijk is verzekerd”, stelt de Ombudsman.   Om dergelijke klachten te vermijden, pleit de Ombudsman voor een gelijk speelveld voor iedereen die verzekeringen verkoopt.