Optima Bank zegt Premium spaarrekening op

Titularissen van een Premium spaarrekening bij Optima Bank kregen rencentelijk een schrijven waarin de bank de spaarrekening definitief opzegt met ingang van 1 juli 2015. De opzeg kadert in de afbouw van de bancaire activiteiten van Optima Bank.

Op 1 juli 2015 zal Optima Bank alle Premium spaarrekeningen afsluiten. Vooreerst zal het saldo van de Premium spaarrekening worden verhoogd met de op dat ogenblik verworven basisrente en getrouwheidspremie. Daarna zal het globale bedrag van de spaarrekening worden overgeschreven naar de zichtrekening van de klant. Tenslotte zal Optima op de zichtrekening een vergoeding storten, voor die bedragen op de Premium spaarrekening waarvoor volgens de wettelijke bepalingen geen getrouwheidspremie verschuldigd is. Om recht te hebben op deze vergoeding, is het evenwel belangrijk dat spaarrekening Premium – klanten niet zelf vroeger de spaarrekening afsluiten, of de gelden voortijdig overplaatsten naar een andere rekening. Na deze transacties kunnen Optima klanten vrij beschikken over de gelden op hun zichtrekening.

De andere spaarrekeningen van Optima Bank blijven behouden evenals alle zichtrekeningen.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest