Optima Bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Optima Bank verlaagt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 20 juni 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Optima Bank spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,10%

Optima Bank spaarrekening plus

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,40%

Titularissen van een Premium spaarrekening bij Optima Bank kregen rencentelijk een schrijven waarin de bank de spaarrekening definitief opzegt met ingang van 1 juli 2015. De opzeg kadert in de afbouw van de bancaire activiteiten van Optima Bank.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest