Optima Bank lanceert de spaarrekening premium

In detail

De “Spaarrekening Premium” is een gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 2,25% en een getrouwheidspremie van 1,50%, beide op jaarbasis. Deze rente is gewaarborgd tot en met 28/02/2014, behalve in geval van een daling van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank.

U kunt deze “Spaarrekening Premium” alleen openen tussen 15 oktober en 30 november 2013. De minimuminlage bedraagt 50.000 euro en de maximuminlage 500.000 euro. Indien het minimum of maximum wordt overschreden bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 1,40%, beide op jaarbasis. De rekening openen en/of beheren gebeurt via de website van de bank. Er zijn geen kosten voor het openen, sluiten of beheren van de rekening.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Alle gereglementeerde spaarrekeningen vergelijken kan via onze handige vergelijkingstabel of spaarsimulator.