Oproep aan de cliënten van Kobelco

In mei 2009 is het Antwerps gerecht een onderzoek gestart naar de activiteiten van de groep Kobelco. Dit onderzoek is nog lopende. Verschillende vennootschappen van de groep Kobelco hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere tussenpersonen, het publiek een belegging aangeboden, het zogenaamde "Kobli"-product.Via deze activiteit werden terugbetaalbare gelden ontvangen zonder daartoe over de vereiste vergunningen te beschikken. De vennootschappen van de groep Kobelco waren bijgevolg niet gerechtigd dit Kobli-product aan het publiek aan te bieden. Voor Kobelco Holding NV en Kobelco Groep NV, twee vennootschappen van de groep Kobelco, werd door de rechtbank van koophandel te Antwerpen een voorlopig bestuurder aangeduid. De vennootschap Kobelco Groep NV was als verzekeringstussenpersoon (makelaar) ingeschreven bij de CBFA. In die hoedanigheid was Kobelco Groep NV gemachtigd om te bemiddelen in verzekeringsproducten. Het Kobli-product is evenwel geen verzekeringsproduct. De CBFA heeft de inschrijving van de vennootschap Kobelco Groep NV geschorst. De consumenten die geld belegd hebben in een Kobli-product, kunnen, voor zover zij dit nog niet gedaan hebben, klacht neerleggen bij het parket op volgend adres: Procureur des Konings, G-Bureel, Bolivarplaats 20/2 te 2000 Antwerpen. De klacht moet de volgende informatie bevatten: – de referte van het parket 61.97.850/09; – de volledige identiteit van de klager (naam en adres); – de opsomming van de Kobli-producten die aangekocht werden met vermelding van hun waarde. Consumenten die vragen hebben in verband met sommige verzekeringsproducten die via Kobelco of tussenpersonen die voor rekening van Kobelco handelden, werden gecommercialiseerd, kunnen zich kenbaar maken bij de CBFA. Deze vragen kunnen overgemaakt worden aan de CBFA op het volgende adres: CBFA – Dienst Consumentenbescherming, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel (fax : +32 2 220 59 30 – e-mail: cob@cbfa.be )

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be