Opnieuw 6% opbrengst voor coöperanten Groenkracht

In detail

De coöperatieve vennootschap Groenkracht verzamelt geld via aandelen aan derden. Het ingezamelde kapitaal wordt via een achtergestelde lening ontleend aan projectvennootschappen (windturbineparken, biomassacentrales, solarprojecten, … etc.) die hierop rente betalen. Met deze rente wordt de werking van de coöperatie betaald, inclusief de vergoeding aan de aandeelhouders (jaarlijks dividend).

De belangrijkste ontwikkelingspartner van Groenkracht is het Belgische energiebedrijf Electrawinds. Electrawinds is een pionier in groenestroomproductie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten. Sinds de start in 1998 is Electrawinds gegroeid van een familieonderneming tot een Europees referentiebedrijf dat actief is in meerdere landen van de EU en Afrika. Het energiebedrijf investeert in verschillende technologieën (wind-biomassa-solar) en beschikt over een gespecialiseerd en gemotiveerd team van medewerkers dat het ontwikkelingstraject van begin tot einde beheerst. Groenkracht investeert enkel in de Belgische projecten van Electrawinds.

De coöperatieve Groenkracht staat ook open voor investeringen in andere projecten die het milieu ten goede komen. Zo is een achtergestelde lening toegekend aan het Limburgse bedrijf Purotek dat systemen ontwikkelt om huishoudelijk afvalwater te zuiveren.

Groenkracht wil ook sensibiliseren over hernieuwbare energie. Via nieuwsbrieven en bezoekmomenten worden de leden o.a. geïnformeerd over de ontwikkeling van nieuwe projecten en de werking van operationele installaties. Groenkracht nodigt haar leden uit op Open Bedrijvendagen, Open Wervendagen, … etc.

De leden van Groenkracht krijgen jaarlijks een persoonlijke uitgenodiging voor de Algemene Vergadering. Daar worden de balansresultaten van het voorbije jaar besproken en gestemd. Elk lid van Groenkracht heeft 1 stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het geïnvesteerde bedrag in Groenkracht.

De uitbetaling van het jaarlijkse dividend gebeurt na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Tot nu was dat steeds 6 procent bruto. Op de Algemene Vergadering van Groenkracht van donderdag 14 juni 2011 is andermaal een dividend van 6 procent bruto goedgekeurd voor het boekjaar 2011.

Opbrengsten (dividenden) tot 180 euro zijn belastingsvrij voor elke aandeelhouder. Wie meer opbrengsten ontvangt dan 180 euro, betaalt op de volgende schijf dividenden (= bedrag boven 180 €) een roerende voorheffing (21%) die automatisch wordt afgetrokken.