Opnieuw 2,5% dividend voor vennoten van Cera

Over boekjaar 2013 en 2014 keerde Cera een dividend van 2,5% uit aan haar 400.000 vennoten. Voor 2015 stelt de Raad van Bestuur, behoudens onvoorziene omstandigheden, opnieuw een dividend van 2,5% voor. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt het dividend uitbetaald op 8 juni 2016.

Cera is erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Dankzij deze erkenning genieten de vennoten van een vrijstelling van roerende voorheffing (RV) op het coöperatief dividend.

Momenteel telt Cera zo’n 400.000 vennoten. Om haar missie met voldoende slagkracht te blijven uitvoeren, lanceerde Cera sinds 1 juni 2015 een emissie van coöperatieve aandelen. Meer dan 10.000 mensen tekenden sindsdien in. Een vierde van de intekeningen gebeurde door nieuwe vennoten.

Elke natuurlijke persoon kan intekenen op een pakket E-aandelen, zowel vennoten als niet-vennoten. Ook wie voor 1 juni 2015 al E-aandelen kocht, kan tijdens deze emissie intekenen op een bijkomend pakket. De intekenperiode loopt nog tot 25 mei 2016, behoudens vervroegde afsluiting. Intekenen kan enkel op een pakket van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro per aandeel. Een pakket vertegenwoordigt dus een nominale waarde van 1250 euro. De intekenaar betaalt geen instapkosten. Intekenen gebeurt via de bankkantoren van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. Wie al klant is bij KBC of CBC kan ook online intekenen.

Uittreden met de coöperatieve aandelen kan enkel in de eerste jaarhelft. De Raad van Bestuur besliste om, net zoals in 2015, de verzoeken tot vrijwillige uittreding opnieuw in twee stappen te laten verlopen. Tussen 2 januari en 30 juni 2016 worden alle verzoeken tot vrijwillige uittreding geregistreerd via de bankkantoren van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. In een tweede stap, op 30 juni 2016, zullen de uittredingsverzoeken worden behandeld. Indien het aantal verzoeken lager is dan 10% van het totale kapitaal of van het totale aantal vennoten, worden alle verzoeken integraal aanvaard. Ligt het aantal uittredingen hoger, dan kan de statutaire zaakvoerder beslissen om de verzoeken tot uittredingen slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Uittreding gebeurt dan proportioneel aan het kapitaal waarvoor om uittreding werd verzocht. In 2014 en 2015 werden alle uittredingsverzoeken volledig uitgevoerd.