Opgepast voor termijnrekeningen met automatische hernieuwbaarheid

In detail

De termijnrentevoeten in Euro staan zeer laag. Deze lage rentestanden hebben uiteraard ook invloed op de rentevoeten die u als consument krijgt van uw bank. Omwille van deze dalingen van de rentevoeten zullen sommige termijnrekeningen met automatische hernieuwbaarheid vernieuwd worden aan zeer lage rentevoeten. Indien u dus op een termijnrekening met automatische vernieuwing intekende, kan u best tijdig informeren naar de huidige rentevoeten om zo nodeloze frustatie te voorkomen wanneer u zou merken dat uw termijnrekening verlengd wordt aan een zeer lage rentevoet. De meeste banken zullen hun klanten die zich in deze situatie bevinden wel tijdig contacteren maar niettemin is het aloud gezegde “een verwittigd man is er twee waard” ook hier van toepassing.