Opgepast met de overdracht van spaargeld naar een andere bank

De werking van de spaarrekening is onder andere gebaseerd op het verwerven van premies. Vandaar dat bankshopper.be de aandacht van de spaarder vestigt op de werking van die premies. De getrouwheidspremie wordt per storting toegekend aan de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de rekening bleven staan. Na die periode begint een nieuwe periode van twaalf maanden om een nieuwe premie te bekomen. Bij overdracht van geld van een bestaande spaarrekening naar een nieuwe spaarrekening vraagt bankshopper.be de spaarder om de verwerving van zijn getrouwheidspremie(s) na te gaan voor hij het geld overboekt. Een spaarder kan ook opteren voor verschillende soorten spaarrekeningen en op elke rekening het geld plaatsen dat hij nodig acht. Heeft hij meerdere spaarrekeningen waarvan de opbrengsten samen hoger liggen dan het van belastingen vrijgestelde bedrag, dan moet hij uiteraard zijn fiscale verplichtingen nakomen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be