Opgemerkt : sociale clausule bij Tak 21 producten Credimo

In detail

Deze clausule biedt de mogelijkheid om het kapitaal dat geplaatst is in een Tak 21 product van Credimo zonder kosten geheel of gedeeltelijk af te kopen indien de verzekeringsnemer, zijn echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) of elke andere persoon fiscaal ten laste, het slachtoffer is van één van de volgende situaties:

  • Overlijden
  • Ernstige ziekte gedurende 6 maanden of meer
  • Invaliditeit van ten minste 67% gedurende 6 maanden of meer
  • Langdurige werkloosheid (minstens 6 maanden) als gevolg van ontslag

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor Tak 21 spaarverzekeringen

©Bankshopper.be