Op 8 maart hebben vrouwen voorrang bij Bank van De Post

De bank die vrouwen aanspreekt

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, krijgen dames op 8 maart een voorkeursbehandeling bij Bank van De Post. Vrouwen die een afspraak willen met een klantenadviseur krijgen dan voorrang. In de adviesruimte krijgen ze antwoord op hun vragen alsook advies over de verschillende beleggingsmogelijkheden of formules voor dagelijks bankieren. Opvallend is dat Bank van De Post, in tegenstelling tot de andere banken, zeer veel dames telt onder haar cliënteel dat investeert in beleggingsproducten: "We merken dat het aantal vrouwen dat beleggingsproducten bij ons aankoopt bijna even groot is als ons mannelijk cliënteel”, aldus Xavier Dumon, Directeur Marketing & Sales bij Bank van De Post. Naast deze persoonlijke afspraken, krijgen alle vrouwen die in een postkantoor langsgaan een exemplaar van ‘Check. Praktische gids voor vrouwen en hun geld’ en een kleine maar lekkere attentie. Deze gids met financieel advies werd ontwikkeld door Sanoma Magazines en de Koning Boudewijnstichting, en kreeg de steun van Bank van De Post.

Financiële onafhankelijkheid van vrouwen ondersteunen

"We zijn ons ervan bewust dat de bankenwereld voor sommige vrouwen nog steeds ingewikkeld en ontoegankelijk is, waardoor geldbeheer weleens moeilijk kan lijken", zegt Xavier Dumon. "Toch blijft ‘eenvoud’ één van de kernwaarden van Bank van De Post. Daarom is deze waarde vervat in al onze communicatie en ons motto – eenvoudig, zeker en voor iedereen". Is geld- en budgetbeheer dan echt ingewikkeld? Blijkbaar wel, zo toont ons een recent onderzoek* dat uitgevoerd werd op initiatief van Comeva, het luisterplatform van Sanoma Magazines. We leren bijvoorbeeld dat 38% van de vrouwen die hogere studies hebben gevolgd, het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen op het einde van de maand en dat bijna de helft van de vrouwen niet sparen voor hun pensioen. "Dat is de reden waarom de Internationale Vrouwendag zo belangrijk is. Het is de ideale gelegenheid om vrouwen te tonen dat Bank van De Post er ook is voor hen, om hen in duidelijke taal uit te leggen hoe zij hun geld dagelijks kunnen beheren en hun toekomst veilig kunnen stellen", aldus Xavier Dumon.

 ‘Check. Praktische gids voor vrouwen en hun geld’: een instrument voor financiële emancipatie

Vermits Bank van De Post bankdiensten toegankelijker wil maken voor vrouwen, heeft ze haar steun verleend aan Sanoma Magazines en de Koning Boudewijnstichting bij de samenstelling van ‘Check. Praktische gids voor vrouwen en hun geld’, de financiële gids voor praktisch advies. Deze gids staat vol met tips voor dagelijks geldbeheer, maar ook om financieel onafhankelijk(er) te zijn. De geïnterviewde experts geven advies over budgetbeheer en pensioen, maar ook over geld en familiezaken, werk en kinderen. De experts van Bank van De Post geven eveneens tips om langzaam maar zeker te sparen, of om zich van extra bescherming te voorzien via verzekeringsproducten of pensioensparen. Dit eenvoudige en duidelijke hulpmiddel moet het mogelijk maken voor alle vrouwen om beter hun geld te beheren en op financieel vlak onafhankelijker te worden. Deze gids wordt gratis verspreid met de maart-editie van Flair (Franse en Nederlandse versie), Libelle en Femmes d’Aujourd’hui.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be