Online bank Evi verlaagt de spaarrente

Online bank Evi verlaagt de rente van alle spaarrekeningen vanaf 7 januari 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Evi spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,55% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,20%

Evi Getrouwheidsrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10% 
  • De getrouwheidspremie wordt 0,85% (voorheen 1,00%)

Evi is de online spaarpropositie van F. van Lanschot Bankiers N.V. De Evi Spaarrekening en de Evi Getrouwheidsrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Deze spaardeposito’s vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het Nederlandse depositogarantiestelsel garandeert de klant een maximale vergoeding van 100.000 euro bij een faillissement van een bank. De vergoeding geldt per persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening wordt dus maximaal 200.000 euro vergoed.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest