Onesto woonkrediet : Renteverlaging vanaf 1 juni 2010

In detail

Onesto verlaagt vanaf 01/06/2010 de rentevoet tot 4,18%. Groene leningen dalen zelfs tot 2,65% De nieuwe rentevoet komt vanaf 1 juni op 4,18% voor alle formules en looptijden. Leningen op 30 jaar krijgen een vaste rentevoet gedurende 20 jaar met dan een maxiamale aanpassing van 2%. Leningen tot een looptijd van 25 jaar genieten een volledig vaste rentevoet. Voor de groene lening met intrestbonificatie komt de rentevoet op 2,65%. Ook deze rentevoeten zijn tot 25 jaar vast.

Gelieve na te gaan op de website van Onesto woonkredieten of u  in aanmerking komt voor een gesubsidieerd woonkrediet.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.onesto-woonkrediet.be

Overzicht : hypotheken

©Bankshopper.be