Obligatie met vaste en variabele rente in Euro bij BNP Paribas Fortis

Deze gestructureerde  obligatie uitgegeven wordt uitgegeven  door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u jaarlijks een coupon uit te keren en u op de eindvervaldag het belegde kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u wel het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet recupereert en het belegde kapitaal verliest op de eindvervaldag.

Deze gestructureerde  obligatie heeft een looptijd van acht jaar en geeft recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en garant.

De eerste 4 vaste jaarlijkse coupons bedragen 2,25% (bruto), gevolgd door 4 variabele jaarlijkse coupons tussen 0% en 5%. De waarschijnlijkheid om een coupon van 5% te verkrijgen is evenwel klein. ­ Het bedrag van de variabele coupons zal gelijk zijn aan twee keer het positieve verschil tussen de EUR CMS 10Y-rente en de EUR CMS 2Y-rente, met een minimum van 0% en een maximum van 5%. BNP Paribas Fortis publiceert hier dagelijks de EUR CMS-rentes.

­Op de eindvervaldag zal het actuarieel brutorendement dus minimaal 0,95% en maximaal 3,32% (vóór aftrek van de roerende voorhef­fing) bedragen.

 • Type : Gestructureerde obligatie in Euro
 • Emittent : BNP Paribas Fortis Funding (LU)
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 8 Jaar
 • Isin-code : XS1090392504
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 100% (tegen pari)
 • Instapcommissie : 1,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 30-08-2014 t.e.m. 30-09-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.